Administracja publiczna
Studia podyplomowe

Administracja publiczna

 • 00m 00s

Administracja publiczna

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, ale także przyczyniają się do podniesienia jakości funkcjonowania administracji publicznej.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby które swoją pracę zawodową chcą podjąć na stanowiskach administracji publicznej
 • osoby zatrudnione w organach administracji publicznej, chcące uzyskać pełne kwalifikacje

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

PROGRAM STUDIÓW

Słuchacz w trakcie studiów wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu:

 • konstytucyjnych zasad i instytucji ustroju politycznego państwa
 • prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego
 • ustroju organów i procesów decyzyjnych w administracji publicznej
 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej
 • finansów publicznych i prawa finansowego
 • zarządzania przestrzenią publiczną
 • wybranych zagadnień z prawa pracy i prawa urzędniczego
 • funduszy UE w systemie finansów publicznych
 • dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

Absolwent będzie przygotowany do pracy urzędniczej w różnego typu organach administracji publicznej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 269 godzin (zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową

Informacje dodatkowe

studia podyplomowe

Podobne kursy

Yoga for Pregnants

Administracja publiczna

Studia podyplomowe

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.