Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • 00m 00s

Edukacja dla bezpieczeństwa

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne oraz merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.

ADRESACI STUDIÓW

 • studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji
 • kierunek ten przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają 3 semestry/350 godzin.
 • zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w miesiącu - sobota, niedziela - (w tym 50% zajęć on-line)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 roku.

Informacje dodatkowe

studia podyplomowe

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.