Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu
Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu

Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu

CEL STUDIÓW

Zadaniem studiów jest pomoc w przygotowaniu dyrektorów przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a także pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego do prawidłowej realizacji ich ról zawodowych w polskim systemie oświaty po jego reformie. Ukończenie studiów jest spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty przez ministra resortu.

ADRESACI STUDIÓW

 • adresatami mogą być dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, kandydaci na dyrektorów pracownicy nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych

ZAKRES PROGRAMOWY

 • teoria organizacji i zarządzania
 • prawo w oświacie a prawo pracy
 • nadzór pedagogiczny
 • psychologia zarządzania
 • marketing usług edukacyjnych
 • zarządzanie jakością
 • negocjacje
 • zarządzanie projektem unijnym
 • administrowanie placówką oświatową
 • zamówienia publiczne
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka

Opracowana tematyka i jej realizacja są zgodne z nowoczesnymi tendencjami szkolenia kadr kierowniczych. Realizacja programu oparta jest na stosowaniu metod aktywizujących w połączeniu z racjonalnym wykorzystaniem treści teoretycznych do wiedzy praktycznej. Program ten wiąże uczenie się w trakcie warsztatów z uczeniem się na miejscu pracy (przenoszenie i stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają 2 semestry / 220 godzin - sobota, niedziela - (w tym 50% zajęć on-line)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.