Nauczanie j. obcego (angielski)

Nauczanie j. obcego (angielski)

 • 00:00:00

Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (angielski)

CEL STUDIÓW

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do zdobycia kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

ADRESACI STUDIÓW

 • wykwalifikowani nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • nauczyciele języka angielskiego
 • absolwentów studiów wyższych magisterskich lub zawodowych w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci

ZAKRES PROGRAMOWY

Program studiów obejmuje następujące moduły przedmiotów:

 • pedagogiczno-dydaktyczny
 • podstawy przyswajania języka obcego
 • podstawy glottodydaktyki
 • podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej
 • współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania
 • etyka zawodu nauczyciela
 • elementy prawa oświatowego
 • warsztaty komunikacji
 • warsztaty wychowawcze
 • warsztaty metodyczne
 • nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego
 • psychologiczny
 • elementy neuropsychologii i psychologii rozwojowej
  merytoryczny (językowy)
 • gramatyka opisowa
 • lektorat języka angielskiego
 • wiedza o krajach obszaru językowego
 • seminarium dyplomowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają 3 semestry / 360 godzin - sobota, niedziela - (w tym 50% zajęć on-line)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Podobne kursy

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.