Plastyka i technika - dla nauczycieli

Plastyka i technika - dla nauczycieli

 • 00:00:00

Plastyka i technika - dla nauczycieli

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i gimnazjum. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę, która pozwoli w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży świat sztuki i techniki a także wyzwolić u nich ekspresję twórczą.

ADRESACI STUDIÓW

 • celem studiów jest przygotowanie nauczyciela do nauczania przedmiotu technika i plastyka - wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym
 • kierunek ten przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne

ZAKRES PROGRAMOWY

 • historia kultury i techniki
 • technika w środowisku ucznia
 • rysunek i dokumentacja techniczna
 • ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • podstawy mechaniki
 • wychowanie komunikacyjne
 • żywienie człowieka
 • psychologia twórczości
 • kompozycja i zasady perspektywy
 • estetyka
 • metody i techniki aktywności twórczej
 • metodyka nauczania plastyki
 • metodyka nauczania techniki
 • szkolna praktyka metodyczna
 • seminarium dyplomowe

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają 3 semestry / 570 godzin - sobota, niedziela - (w tym 50% zajęć on-line)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studiaFacebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.