Resocjalizacja i socjoterapia

Resocjalizacja i socjoterapia

 • 00:00:00

Resocjalizacja i socjoterapia.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności w zakresie diagnozy i zachowań, kontaktu i budowanie więzi interpersonalnych, programów socjoterapeutycznych. Studia przygotowują także do projektowania procesu resocjalizacji.

ADRESACI STUDIÓW

 • adresatami studiów są osoby posiadające magisterskie wykształcenie pedagogiczne, humanistyczne, pracujące lub zamierzające podjąć pracę z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w szkołach, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach terapeutycznych, pedagogicznych zatrudnieni w placówkach resocjalizacyjnych i specjalistycznych, pracownicy placówek opiekuńczo- wychowawczych

ZAKRES PROGRAMOWY

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • podstawy socjoterapii
 • wybrane problemy pedagogiki specjalnej
 • wybrane zagadnienia pedagogiki rozwojowej i społeczno - wychowawczej
 • podstawy psychologii klinicznej
 • socjoterapeutyczna diagnoza trudności i niepowodzeń dziecka
 • podstawy pracy z grupą
 • konstruowanie programów socjoterapeutycznych
 • interwencja kryzysowa
 • metodyka pracy socjoterapeutycznej
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • superwizja w pracy z grupą dziecięcą i młodzieżową
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają 3 semestry (zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • aktywny udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.