Zarządzanie procesami logistycznymi

Zarządzanie procesami logistycznymi

 • 00:00:00

Zarządzanie procesami logistycznymi i transportem.

CEL STUDIÓW

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw, a także rozwijanie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania logistycznego

ADRESACI STUDIÓW

 • pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki
 • osoby chcące podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką
 • osoby zainteresowane problemami zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie oraz zagadnieniami rozwoju rozwiązań logistycznych w organizacji
 • osoby zamierzające podjąć działalność w tym zakresie

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra lub równorzędny np. lekarz)

PROGRAM STUDIÓW

Słuchacz w trakcie studiów wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu:

 • zarządzania procesami logistycznymi
 • polityki funkcjonowania i rozwoju transportu
 • logistycznej obsługi klienta
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw i monitoringu wyników ekonomicznych
 • dynamicznych technik zarządzania
 • bezpieczeństwa w transporcie
 • analizy ekonomicznej, prognozowania i symulacji

Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:

 • specjalista ds. logistyki
 • koordynator procesów transportowych
 • logistyk transportu

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • studia trwają dwa semestry – 258 godzin (zajęcia prowadzone on-line)
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • poszczególne przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem
 • po zakończeniu zajęć słuchacz broni pracę dyplomową

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.