Aktualności

biuro karier

Przedstawiciele Wojska Polskiego w EUH-E

Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna współpracuje z przedstawicielami Wojska Polskiego, w celu wdrożenia programu Legia Akademicka. Z tego powodu dnia 23 listopada o godzinie 10:30 w auli 11 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej miało miejsce już drugie spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu. W formie szczegółowej prezentacji przedstawiono studentom założenia programu oraz zaplanowany harmonogram wdrażania programu w roku akademickim 2019/2020.

Jest to już trzecia edycja programu powstałego w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Legia Akademicka to program skierowany do studentów wszystkich kierunków, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, z myślą o wstąpieniu do wojska i służby czynnej. Ponadto jest to niezapomniana przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, oraz prestiż.

Organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor EUH-E, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego. Część teoretyczna obejmie 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów.
Natomiast część praktyczna polegać będzie na tym, że po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Prowadzone będą one w jednostkach i wojskowych centrach szkolenia w okresie tzw. przerwy wakacyjnej.

Przewidziane są dwie tury szkolenia, każda po 6 tygodni. Tura będzie składała się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia szeregowych rezerwy trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerów rezerwy trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Poza ww. prelekcją, dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu oraz 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzięki nim, studenci mogli dowiedzieć się o możliwości rozwoju kariery zawodowej w Żandarmerii Wojskowej, jak również o zasadach zapisania się do Wojsk Obrony Terytorialnej.

dr Miłosz Jan Kaczyński

 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.