Koło naukowe

bezpieczeństwo

Koło Naukowe Bezpieczeństwo
Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
Rok akademicki 2020/2021

Koło Naukowe Bezpieczeństwo powstało na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych głownie z inicjatywy studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja. Nauka o bezpieczeństwie jest interdyscyplinarna dlatego też, że członkami SKNB mogą zostać również studenci innych kierunków, wiec może warto tutaj tez o tym wspomnieć
Celem działalności SKN B przewidzianym w jego regulaminie jest poszerzanie wiedzy z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Ważnym celem tej inicjatywy jest nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy eksperckiej na temat bezpieczeństwa jako przedmiotu naukowego poznania, kształtowanie, rozwijanie i promowanie postaw prospołecznych.
Koło pomaga studentom w zaplanowaniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej w nowoczesnych organizacjach ukierunkowanych na doskonalenie między innymi systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jest ono adresowane do wszystkich zainteresowanych pogłębianiem i dzieleniem się wiedzą z tego zakresu oraz jej praktycznym wykorzystaniem w środowisku związanym z bezpieczeństwem poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz spotkaniach. Ponadto celem działania Koła Naukowego Bezpieczeństwo jest: 

 1. prowadzenie projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa i poczucia
 2. bezpieczeństwa pojedynczych podmiotów oraz społeczności lokalnych;
 3. rozpowszechnianie osiągnięć i działań naukowych prowadzonych w obszarach związanych bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa;
 4. współpraca z innymi kołami naukowymi i integracja środowisk akademickich;
 5. wspieranie akcji o charakterze charytatywnym.


Tematyka, która będzie poruszana w roku akademicki 2020/21 na spotkaniach SKN B:

 1. Mowa nienawiści - debata międzywydziałowa.
 2. Poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
 3. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - wykład
 4. Patologie społeczne – zagrożenie czy wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego.
 5. Poczucie bezpieczeństwa jako wynik upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Zależnie od sytuacji epidemiologicznej, planowane są również przedsięwzięcia praktyczne przybliżające funkcjonowanie instytucji zapewniających bezpieczeństwo oraz działania związane z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Działanie te polegałyby np. na wizytach studyjnych w urzędach, organizacjach państwowych, samorządowych i prywatnych odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie kryzysowe i zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej

Zapraszamy Studentów, chcących włączyć się w działalność Koła Bezpieczeństwo, którego opiekunem jest dr inż. Hanna Mierzejewska. kontakt: mierzejewskahanna@wp.pl

Debata Wydziałowa "Mowa nienawiści - jak się jej przeciwstawić?"

Współczesny świat to pędząca machina zmian dokonujących się we wszystkich sferach życia. Przeobrażenia, których jesteśmy świadkami największy wpływ wywierają na młodsze pokolenia, zwłaszcza młodzież. Niestety ich efekty nie zawsze mają wymiar pozytywny, warunkują one również szereg zjawisk negatywnych, które odciskają swoje piętno na funkcjonowaniu jednostek oraz całych grup społecznych.

Prezentowane wydarzenie dotyka jednego ze wspomnianych zjawisk a mianowicie „hejtu”, który dokonuje agresywnej ekspansji w naszą codzienność, powodując negatywne skutki zwłaszcza w relacjach między ludzkich. Wskazany obszar oddziaływania zjawiska „hejtu” nabiera szczególnego znaczenia zważywszy na fakt międzykulturowości społeczeństwa europejskiego, którego Polacy są pełnoprawnymi członkami.
Dlatego wychodząc naprzeciw skutkom mowy nienawiści, członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwo pragną pochylić się nad tym zagadnieniem i podjąć interdyscyplinarną dyskusję wśród społeczności akademickiej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, mającą na celu konfrontację poglądów z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz wspólne zastanowienie się nad sposobami przeciwdziałania temu zjawisku.
Ponadto w wydarzeniu wezmą również udział Uczniowie klasy IC Technik Analityk z dobrą praktyką „Pragmatyka służby w Policji” z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, która jest klasą patronacką Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Punktem wyjścia do podjęcia dyskusji będzie prezentacja wyników badań wśród Elbląskiej młodzieży.

Zaproszenie kierujemy do całej społeczności akademickiej EUH-E, nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników. Wierzymy, że interdyscyplinarny ogląd zjawiska „mowy nienawiści”, nie tylko przyczyni się do podniesienia świadomości na jego temat, ale stanie się również przyczynkiem do  kolejnych wspólnych działań naukowych i dydaktycznych.

Wśród zakładanych celów organizowanego wydarzenia pragniemy wymienić przede wszystkim:

- podkreślenie istotności rozważań nad negatywnym zjawiskiem „hejtu”,

- interdyscyplinarną wymianę poglądów i myśli,

- zwiększenie wiedzy i świadomości na temat współczesnych zjawisk negatywnych,

- ukazanie konsekwencji „hejtu” w kontekście zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych,

- próbę wypracowania propozycji przeciwdziałania „mowie nienawiści” w codziennym życiu.

Zaproszenie – pobierz plik

Program debaty – pobierz plik

Zasady Dobrej Debaty – pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.