Koło naukowe

elbląskich pedagogów

Koło naukowe Elbląskich Pedagogów

Wystawa artystyczna pod hasłem DROGA DO MIŁOŚCI

„Droga do Miłości” -  kooperacja Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kamionku Wielkim

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym rozpoczęliśmy realizację Programu Profilaktycznego "ARS czyli jak dbać o miłość" autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszke, profesora nzw. Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, specjalisty w zakresie uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży,  rekomendowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia. Program dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program ten rozpoczęliśmy projekcja filmów we współpracy ze Służbą Więzienną Olsztyn dzięki zaangażowaniu Rzecznika Prasowego w osobie Pana mjr Jarosława Witek, który przyjechał do palcówki MOW z pokazem filmów "VIII edycji International Film Festival in Olsztyn Prison Movie 2020". Są to filmy nagradzane na corocznej gali statuetką "DOBREGO ŁOTRA", w kategoriach dostosowanych do potrzeb autorów: występują więc różni bohaterowie, osoby skazane, pracujące z osobami niepełnosprawnymi, na rzecz pomocy w hospicjach, autorzy i wykonawcy muzyki, osoby pracujące na rzecz zwierząt, dzieci, misji chrześcijańskiej, oraz bohaterowie zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów karnych. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1079351135883849&id=494167007735601

Na bazie współpracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Elbląską Uczelnią Humanistyczno - Ekonomiczną powstała w tym okresie wystawa artystyczna pod hasłem DROGA DO MIŁOŚCI autorstwa studentów naszej uczelni. Wystawa jest zaplanowana na ekspozycję w formie ciągłej, twórczej pracy, dzieła i wytwory pracy własnej wychowanków są sukcesywnie dokładane a wystawa uzupełniana w taki sposób, aby wspólnie zbudować ekspozycję i ułożyć historię wspólnego poszukiwania harmonii z symboli dwóch różnych światów. Rozbudzanie kreatywności wychowanków w okresie pandemii i odkrywanie  znaczenia różnorodnych form wyrazu artystycznego stanowi o celach nadrzędnych przyświecających tej wystawie obok realizowanych zajęć dydaktycznych profilaktycznych z młodzieżą. Wernisaż wystawy zaplanowany jest w maju podczas Dnia Matki, upamiętniającym najważniejsze wartości w życiu człowieka. Wydarzenie to jest elementem akcji "Dobrem się zarażaj" i inspiruje ludzi dobrej woli do przeciwdziałania stagnacji emocjonalnej, poczuciu osamotnienia w trudnych czasach pandemii oraz wspiera wszelkie przejawy życzliwości i miłości bliźniego. Projekt realizowany jest własnymi środkami finansowymi placówki MOW i jest w ciągłym udoskonalaniu. W planach mamy kilka kolejnych zadań kreatywnej, twórczej działalności resocjalizacyjnej, realizacji kilku akcji wielkich i doniosłych z uwagi na zaangażowanie naszych wychowanków i studentów EUHE.

Zdjęcie

Serdeczne podziękowania pragnę złożyć studentom POW3z w szczególności: Pani Oli Szechlickiej, Pani Pauli Rocławskiej, Pani Anicie Jabłonowskiej oraz Panom : Michałowi Statek i Szymonowi Waga za zaangażowanie i pełne uznania działanie w Kole naukowym Elbląskich Pedagogów. Moja codzienna obecność w placówce MOW, współpraca z wychowawcami i Dyrekcją oraz Władzami Wydziału Administracji i Nauk Społecznych  przynosi naszym wychowankom wiele wsparcia i nadziei, która jest największą siłą motywacyjną człowieka. 

Magdalena Kuligowska

koordynator Projektu

Opiekun Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.