Fizjoterapia

studia jednolite magisterskie

Dlaczego warto studiować fizjoterapię na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej?

Fizjoterapia

Fizjoterapia to dziedzina wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu, polegająca na leczeniu lub łagodzeniu skutków choroby, profilaktyce oraz przywracaniu sprawności człowieka z wykorzystaniem ruchu oraz różnych czynników fizycznych. Fizjoterapia jest obecnie dyscypliną naukową i stanowi integralną część działań podejmowanych we wszystkich obszarach medycyny.

W Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej kładziony jest szczególny nacisk praktyczne przygotowanie studentów do pracy na stanowisku Fizjoterapeuty. Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych salach. Dużo zajęć praktycznych jest realizowanych w placówkach rehabilitacyjnych na terenie Elbląga. Zajęcia głównie odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), ale również ze względu na charakter zajęć praktycznych mogą odbywać się w pozostałe dni tygodnia. Dla pasjonatów fizjoterapii uczelnia oferuje rozwój w Studenckim Kole Naukowym.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw fizjoterapii (anatomia, fizjologia, biomechanika, patologia), nauk ogólnych (psychologia, socjologia, pedagogika) a przede wszystkim z zakresu podstaw fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, metody specjalne fizjoterapii, wyroby medyczne) i fizjoterapii klinicznej (fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w schorzeniach neurologicznych, fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii).
 
Absolwent kierunku Fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra. Posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego. Po zdaniu egzaminu państwowego (PEF – Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny) jest przygotowany do wykonywania zawodu Fizjoterapeuty. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii oraz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak:
 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, poradnie rehabilitacyjne, uzdrowiska)
 • hospicja i domu opieki
 • ośrodki gimnastyki korekcyjnej w szkołach i przedszkolach
 • specjalistyczne ośrodki szkolno-rehabilitacyjne
 • poradnie i zakłady pracy chronionej
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • zakłady przyrodolecznicze i sanatoria
 • kluby sportowe
 • ośrodki i gabinety odnowy biologicznej
 • gabinety masażu, centra fitness, spa i wellness
 • stanowiska związane z organizowaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prywatna praktyka.

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów). Studia stacjonarne w trybie weekendowym (zajęcia odbywają się w weekendy, ale również ze względu na charakter zajęć praktycznych mogą odbywać się w pozostałe dni tygodnia). Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.