Psychologia

studia jednolite magisterskie

Psychologia

Od roku akademickiego 2019-2020 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna oferuje możliwość zdobycia zawodu psychologa w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunek psychologia jest prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii.

Organizacja studiów. Zajęcia odbywają się w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

Zakres. Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kształcenia ogólnego oraz kierunkowego w tym między innymi: pomoc psychologiczną, diagnozę psychologiczna, psychologię wychowawczą, psychopatologię, psychologię zachowań konsumenckich. Począwszy od czwartego roku studiów student będzie mógł wybrać dwa spośród interesujących go modułów
specjalistycznych:
  • psychologia kliniczna
  • psychologia uzależnień i zdrowia
  • psychologia edukacji i wychowania
  • psychologia organizacji i biznesu
Czas trwania. Studia magisterskie jednolite, pięcioletnie.

Uprawnienia. Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów uzyskuje tytuł magistra kierunku psychologia i jest przygotowany do pracy w zawodzie psychologa w różnych instytucjach, placówkach, ośrodkach (np. w resorcie pracy, pomocy społecznej, sprawiedliwości, obrony, służby zdrowia i innych).

Absolwenci pięcioletnich jednolitych studiów psychologii będą przygotowani do podjęcia studiów podyplomowych, doktoranckich a także do dalszego specjalistycznego doskonalenia zawodowego np. do podjęcia szkolenia z zakresu psychoterapii lub szkoleń specjalizacyjnych.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.