Psychologia

studia jednolite magisterskie

W 90 sekund dookoła Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Psychologia

Od roku akademickiego 2019-2020 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna oferuje możliwość zdobycia zawodu psychologa w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunek psychologia jest prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii.

Co nas wyróżnia:

 • Spotkania z psychologami-praktykami organizowane minimum dwa razy w roku
 • Działania na rzecz społeczności lokalnych, w których mogą uczestniczyć studenci psychologii, między innymi:
  • warsztaty psychoterapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowanych certyfikowanych psychoterapeutów;
  • cykl spotkań psychoprofilaktycznych dla uczniów szkół średnich pn. AKADEMIA EMOCJI EUH-E
  • działania psychoprofilaktyczne z zakresu pomocy psychologicznej w okresie pandemii COVID-19 (porady psychologiczne telefoniczne i za pośrednictwem Internetu)
 • Nasze działania pn. „Monitoring i wsparcie psychologiczne studentów i wykładowców uczelni w radzeniu sobie ze stresem epidemii COVID-19" zostały zakwalifikowane przez Grupę Roboczą przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do Katalogu dobrych praktyk uczelni w obliczu pandemii COVID-19

Wykwalifikowana i doświadczona kadra psychologów - praktyków i psychologów-badaczy

Organizacja studiów
Zajęcia odbywają się w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

Zakres
Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kształcenia ogólnego oraz kierunkowego w tym między innymi: pomoc psychologiczną, diagnozę psychologiczna, psychologię wychowawczą, psychopatologię, psychologię zachowań konsumenckich. Począwszy od czwartego roku studiów student będzie mógł wybrać dwa spośród interesujących go modułów specjalistycznych:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia uzależnień i zdrowia
 • psychologia edukacji i wychowania
 • psychologia organizacji i biznesu

Czas trwania. Studia magisterskie jednolite, pięcioletnie.

Uprawnienia
Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów uzyskuje tytuł magistra kierunku psychologia i jest przygotowany do pracy w zawodzie psychologa w różnych instytucjach, placówkach, ośrodkach (np. w resorcie pracy, pomocy społecznej, sprawiedliwości, obrony, służby zdrowia, biznesie i innych). Absolwenci pięcioletnich jednolitych studiów psychologii są przygotowani do podjęcia studiów podyplomowych, doktoranckich a także do dalszego specjalistycznego doskonalenia zawodowego np. do podjęcia szkolenia z zakresu psychoterapii lub szkoleń specjalizacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI O KIERUNKU PSYCHOLOGIA znajduje się w zakładce > WYDZIAŁY > WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH > PSYCHOLOGIA

 

Pani mgr Joanna Gawlicka wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom, przygotowała materiał edukacyjny - szkoleniowy w formie filmowej.
Jak radzić sobie ze stresem, lękiem, niepewnością? - pobierz film

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.