Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania

Studia wyższe: honorowane są dyplomy ukończenia studiów I stopnia – licencjackich oraz inżynierskich, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają / przesyłają do biura rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne - wygenerowane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • klauzula informacyjna - pobierz plik
 • jedno zdjęcie (format legitymacyjny)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister).
Rekrutacja krok po kroku:
 • wybierz interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych dostępny na stronie www.euh-e.edu.pl -> oferta -> studia podyplomowe
 • załóż konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i uzupełnij swoje dane osobowe
 • wybierz kierunek studiów, na który aplikujesz
 • wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie - wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120zł
 • skompletuj wszystkie pozostałe dokumenty wymagane do rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy pozostawić w holu głównym uczelni w skrzynce oznaczonej przesyłki rekrutacja lub przesłać pocztą/ kurierem do biura rekrutacji w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:
 
Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna
Centrum Rekrutacji Studium Podyplomowe
ul. Lotnicza 2
82 - 300 Elbląg
 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA - SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Płatności

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 120zł należy wpłacić na poniższy numer konta:

78 2030 0074 5385 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów) ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Płatności za pierwszy semestr należy dokonać na indywidulane konto słuchacza, wydane po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Uwaga! Osoby, które zarejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczą/ prześlą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 06.03.2021r. będą mogły skorzystać ze zniżki na opłatę czesnego za pierwszy semestr wg poniższej tabeli.

 kierunek liczba semestrów  czesne - za semestr  czesne za I semestr - cena promocyjna
bibliotekoznawstwo z informacją naukową 3  1000 zł 700 zł 
doradztwo zawodowe z elementami coachingu  3  1000 zł 700 zł 
edukacja dla bezpieczeństwa  3  1000 zł 700 zł 
gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna  2  1000 zł 700 zł 
nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  3  1100 zł 800 zł 
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą psychologiczną  3  1000 zł  700 zł 
 przygotowanie pedagogiczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 3 900 zł 600 zł
plastyka i technika dla nauczycieli 3 1000 zł 700 zł
resocjalizacja i socjoterapia 3 1200 zł 900 zł
organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu 2 1200 zł 900 zł
administracja publiczna 2 1500 zł 1200 zł
zamówienia publiczne 2 1700 zł 1500 zł
zarządzanie procesami logistycznymi 2 1500 zł 1200 zł
zarządzanie w ochronie środowiska a zarządzanie przestrzenią 2 1500 zł 1200 zł
psychodietetyka 2 1500 zł 1200 zł
cyberbezpieczeństwo 2 1500 zł 1200 zł
proces inwestycyjny - jego podstawy prawne i ekonomiczne 2 1500 zł 1200 zł
psychologia sportu 2 2100 zł 1800 zł

 

Kontakt do studium podyplomowego:

DSC 0217 1 

Dyrektor Studium Podyplomowego

mgr Regina Abakanowicz

 tel. 55 239 39 56 | e-mail: studium@euh-e.edu.pl

 

 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.