Studium kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Studium kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Trwa nabór na szkolenia specjalizacyjne komercyjne w dziedzinach:
 • pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - planowany termin realizacji 24.04.2020-20.08.2021
 • pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek i położnych planowany termin realizacji 27.03.2020- 23.07.2021
 • pielęgniarstwo operacyjne planowany termin realizacji 29.05.2020-24.09.2021
Rekrutacja odbywa się w SMK. Do wniosku w SMK należy dołączyć skany następujących dokumentów:
 • prawo wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o stażu pracy dokumentujące minimum 2 letni staż pracy w zawodzie (w ciągu ostatnich 5 lat)
 • zaświadczenia dotyczącego ukończonych szkoleń
 • dyplom ukończonych studiów
Warunkiem przystapienia do egzaminu państwowego jest:
 • ukończenie do dnia zakończenia specjalizacji kursów specjalistycznych, tj:
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
 • wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (EKG)
 • wywiad i badanie fizykalne.
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
 • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • posiadają dyplom ratownika medycznego
 • ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).
Wymóg posiadania kursu wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy:
 • osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.
 • osób posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013r.
 • osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Asessment.
Kursy można zrobić w czasie trwania specjalizacji.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na terenie naszej placówki, a zajęcia stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programu kształcenia. Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty i niedziele, natomiast zajęcia stażowe w dni powszednie.

Pielęgniarki/położne, które chcą wziąć udział w kursie / szkoleniu muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz za jego pośrednictwem złożyć wnioski na wybraną specjalizację/szkolenie/kurs.

Instrukcje dotyczące założenia konta SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.