Aktualności

uczelnia

Zmiany w zasadach ubezpieczania studentów

Szanowni Studenci,
Jednym z najważniejszych elementów kształcenia zawodowego jest praktyka studencka. Podczas trwania praktyk, studenci mogą zweryfikować zdobytą podczas studiów wiedzę i skonfrontować ją z wymogami stawianymi przez pracodawców.
Student podejmujący praktykę zawodową powinien posiadać ubezpieczenie NNW oraz OC. Pracodawcy przyjmujący praktykantów wymagają posiadania aktualnej polisy.
Od roku akademickiego 2021/2022 zmieniamy zasady ubezpieczania studentów od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków podczas odbywania zajęć związanych z kształceniem praktycznym. Uczelnia nie będzie już uczestniczyć w procesie pobierania opłat od studentów, ani potwierdzania zawarcia umowy ubezpieczenia.
Na naszej stronie internetowej proponujemy Państwu możliwość skorzystania z ubezpieczenia dla studentów. Ofertę oraz szczegóły znajdują się w nowopowstałej zakładce DLA STUDENTA – UBECPIECZENIE OC i NNW https://www.euh-e.edu.pl/pl/dla-studenta/ubezpieczenie-nnw-i-oc
 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.