Aktualności

uczelnia

Szkolenie z wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis

W dniu 20 listopada 2021 r. (sobota) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych studenci kierunków administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zarządzanie odbyli certyfikowane szkolenie dotyczące wykorzystania Systemu Informacji Prawnej Legalis w realizacji procesu kształcenia, które poprowadził specjalista Wydawnictwa C.H. Beck - Michał Rudzki. Spotkanie oprócz części teoretycznej zawierało również część praktyczną, co umożliwiło pogłębienie nie tylko wiedzy ale również umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Udział studentów EUH-E w tym szkoleniu z pewnością usprawni ich dalszą edukację, a także umożliwi lepsze pozyskiwanie źródeł do pisania prac zaliczeniowych i dyplomowych. Studenci dowiedzieli się nie tylko jak korzystać z systemu Legalis, lecz również jak powoływać się na informacje w nim zawarte

System Legalis jest jednym z największych systemów informacji prawnej w Polsce. Został stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H.Beck. Zawiera wszystkie, najbardziej cenione na rynku, komentarzesystemy prawa oraz monografie i czasopisma C.H. Beck zgromadzone w modułach tematycznych i specjalistycznych. Baza prawa zawiera m.in. komplet aktów źródłowych od 1918 r. oraz gwarantuje dotarcie do ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Posiada również w swoich zasobach największą ilość orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych po 1989 r. oraz bogaty zbiór kierunków orzeczniczych co stanowi  fundament analizy poglądów judykatury na najważniejsze oraz niszowe problemy prawne.

 

    P1011348  P1011335         

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.