Aktualności

Instrukcja dodania zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 • wchodzimy na adres https://usosweb.euh-e.edu.pl/, klikamy „zaloguj się” (prawy górny róg). Na stronie logowania „Identyfikator” (pesel) oraz hasło. Klikamy „Zaloguj się”, jeśli dane zostały poprawnie wprowadzone zostaniemy przekierowani na stronę główną USOS.
 • hasło możemy zresetować (jeśli nie pamiętam albo pierwszy raz się logujemy) pod przyciskiem „zapomniane hasło”, będzie trzeba wprowadzić adres skrzynki pocztowej podany przy rekrutacji.
 • wchodzimy w zakładkę _„DLA WSZYSTKICH_” i klikamy „Zdjęcie do legitymacji”.
 • następnie klikamy „_Wybierz plik_”, wybieramy nasze zdjęcie (zdjęcie będzie umieszczone na _Elektronicznej Legitymacji Studenckiej_), wybieramy dla kogo nasze zdjęcie będzie widoczne w systemie USOS i klikamy „_Wyślij_”. ZDJĘCIE MUSI BYĆ ZGODNE Z WYMAGANIAMI ZNAJDUJĄCYMI PONIŻEJ TEJ INSTRUKCJI.
 • w kolejnym kroku musimy wykadrować wprowadzone zdjęcie. Wymogi do zdjęcia oraz instrukcja kadrowania zdjęcia znajduję się w linku o
  nazwie „_pomoc_”, który znajduję się w menu po lewej stronie.
 • po wykadrowaniu zdjęcia zatwierdzamy wprowadzanie zdjęcie i następnie klikamy „_ZGŁOŚ ZDJĘCIE DO ZATWIERDZENIA”. _W tym
  miejscu jest pokazany aktualny stan akceptacji naszego zdjęcia. Teraz musimy poczekać na ocenę zdjęcia przez pracowników dziekanatu.
 • zdjęcie może zostać przyjęte lub odrzucone. Jeśli zdjęcie ma status odrzucone to dostajemy także informację dlaczego. W takiej sytuacji należy wrócić do punktu 3 tej instrukcji i wprowadzić poprawione zdjęcie.

Wymagania dotyczące zdjęć. Zdjęcie powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu
osobistego:

 • zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji en face, z widocznymi uszami, z zachowaniem
  równomiernego oświetlenia twarzy.
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi
  szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie
  o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 500X625 PIKSELI, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 CM * 2,5 CM z
odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 16MB.

W przypadku nowo immatrykulowanych studentów zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem "na papierze", dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.