Aktualności

W tym roku byliśmy RAZEM ON-LINE na platformie Teams, ale warto było!!!!

W  dniu 14.11.2020 r. w ramach współpracy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu z  Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe w Lublinie odbyły się warsztaty dla studentów na temat możliwości pracy w sektorze usług biznesowych. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”,

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Program merytoryczny warsztatu obejmował następujące zagadnienia:

  • informacje o sektorze nowoczesnych usług w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy;
  • case study – jak wygląda praca w sektorze z perspektywy specjalnego gościa z Channel Advisor London (firma notowana na giełdzie w Nowym Jorku)
  • informacje na temat Sektorowej rady ds. Kompetencjiw sektorze nowoczesnych usług;
  • informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują super atrakcyjną pracę;
  • warsztat kształtujący kompetencje kognitywne;
  • perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

W celu podniesienia kompetencji kognitywnych uczestników warsztatu, użyto narzędzi coachingowych wykorzystywanych w sektorze w celu podniesienia kompetencji kognitywnych uczestników warsztatu.

Warsztaty poprowadzili:

Bartosz Sobotka – doktor nauk ekonomicznych, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w  krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora BPO/IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0.

Natalia Fałek – strategy client manager w Channel Advisor, Londyn (NYSE: ECOM), absolwentka University of Westminister w Londynie i Donghua University w Szanghaju, ekspertka w obszarze digital marketing pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych optymalizując procesy biznesowe.

Karolina Gregorowicz – Absolwentka Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości, certyfikowany Trener VCC, specjalista w zakresie budowania ścieżek kariery w sektorze Business Service Sector, manager platformy Synteneo.pl ( operującego w modelu TaaS – Talent as a Service). Od kilku lat zajmuje się obszarem HR, doradztwem i konsultingiem osób wchodzących bądź będących uczestnikami współczesnego rynku pracy. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zarządzania projektami PRINCE2, Zarządzania usługami ITIL, Zarządzania ryzykiem MOR oraz Zarządzania zmianą CHANGE MANAGEMENT FOUNDATION.

Zapraszamy do zapoznania się z książką oraz filmem

 Kompetencje jutra-Bartosz Sobotka 

https://youtu.be/PfefQ2aWUbs

www.kompetencjejutra.eu

 https://www.facebook.com/kompetencjejutra/

Poniżej wizualizacja warsztatów zrealizowanych w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”

Bez tytułu1 Bez tytułu2 Bez tytułu3
 Bez tytułu4  Bez tytułu5  Bez tytułu6
Bez tytułu7  Bez tytułu8  Bez tytułu9
 Bez tytułu10  Bez tytułu11  Bez tytułu12
 Bez tytułu13 Bez tytułu14 Bez tytułu15

 

Materiał przygotowany przez dr n. ekon. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka - Koordynator Kierunku Zarządzanie

 

 

 

 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.