Aktualności

EUH-E organizuje konkurs dla maturzystów pn.”Codzienność ucznia w nauce on-line"

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ogłasza konkurs na etiudę filmową dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego pn.”Codzienność ucznia w nauce on-line”.

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 18 stycznia 2021 r. do 13 lutego 2021 r.

Cele konkursu

  • Inspirowanie uczniów do kreatywnego wykorzystania technologii audio-video.
  • Podzieleniem się z innymi swoim doświadczeniem uczenia się on-line, w kreatywny sposób – filmowej formie.
  • Rozwijanie wśród młodzieży refleksji nad własną nauką w formie on-line, w tym szczególności o możliwościach i barierach, jakie napotykają w dobie zdalnego/hybrydowego nauczania.
  • Propagowanie wiedzy i umiejętności, które będą przydatne dla innych.
  • Kontakty społeczne i komunikacja uczniów w świecie cyfrowym.

Film wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniami należy przesłać pocztą do 13.02.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, 82 – 300 Elbląg z dopiskiem na kopercie: Konkurs.

Regulamin konkursu - pobierz plik

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych filmów planowana jest na dzień 26 marca 2021 r. w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu oraz na stronie internetowej www.euh-e.edu.pl a także na profilu www.facebook.com/ELBLASKAUHE

 

Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane wartościowe nagrody rzeczowe.

Za pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa – laptop.

Za drugie miejsce – nagroda rzeczowa – tablet.

Za trzecie miejsce – nagroda rzeczowa smartwatch.

Dodatkowa nagroda od publiczności - nagroda rzeczowa smartwatch.

Nagrody zostały ufundowane przez firmę IKEA Industry Lubawa, ul. Borek 3, 14-260 Lubawa

 

Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w konkursie!

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.