Aktualności

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA Z CERTYFIKATEM

Mamy przyjemność ogłosić, że decyzją Komisji Certyfikacyjnej kierunek studiów PIELĘGNIARSTWO (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC.

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków/programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki/specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy.

Uczestników Konkursu oceniało Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych. Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia. Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych. Analizie podlegały także dane i informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni oraz systemach informatycznych uczelni – istotne dla oceny zgodności realizowanych programów studiów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz najwyższymi standardami akademickimi.

Przyznane Certyfikaty i Znaki Jakości są uczelniom najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia Otrzymany Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” potwierdza wysoką jakość kształcenia, cechującą się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych.

Warto przy tym podkreślić, że polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W Konkursie „Studia z Przyszłością” wybierane są z tego grona kierunki i programy studiów stanowiące akademicką elitę, znacząco wyróżniające się na rynku edukacyjnym w skali ogólnopolskiej.

Certyfikat 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.