Aktualności

III Forum Akademicko-Gospodarcze

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Akademicko-Gospodarcze pt. „WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ NOWEJ DEKADY", które odbędzie się w formule on-line w dniach 24-25 LUTEGO 2021 r. Honorowy patronat objęły Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Funduszy i Polityki Regionalnej.


Uczestnikami konferencji będą osoby czynnie uczestniczące w procesach współpracy nauki i biznesu: rektorzy uczelni i dyrektorzy jednostek badawczych, osoby kierujące podmiotami gospodarczymi. Istotny jest także udział przedstawicieli administracji państwowej oraz organizacji zaangażowanych w procesy kluczowe dla rozwoju regionalnego: transferu technologii i finansowania działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej.
Wydarzenie będzie transmitowanie i dostępne publicznie, jednak do udziału w dyskusji niezbędna jest rejestracja.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na http://pfag.pl/rejestracja/

Poszukiwane będą odpowiedzi na kilka pytań:
▪ Gdzie dzisiaj jesteśmy na drodze do innowacyjnej Gospodarki 4.0?
▪ Dlaczego gruntowna przebudowa gospodarki jest tak ważna?
▪ W jakim kierunku zmierzają zmiany zachodzące na uczelniach?
▪ Jakie działania powinien podjąć biznes, jakie nauka i oświata, a co musi zrobić rząd?
▪ Jakie powinny być zasady działania i polityka prowadzona przez instytucje finansujące?

Szczegółowy program, który aktualizowany jest na bieżąco znajduje się na http://www.pfag.pl/files/2021_02/program.pdf

Informacja o wydarzeniu - pobierz 

Informacja o PFAG - pobierz

Organizatorem III Forum jest Polskie Forum Akademicko Gospodarcze.

Stowarzyszenie POLSKIE FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZE zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania. Członkami PFAG są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni. Prezesem Zarządu jest obecnie Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezesem Arkadiusz Mężyk, a Członkami Zarządu: Andrzej Graboś, Andrzej Jonas, oraz Tadeusz Słomka. Przez ćwierć wieku działalności PFAG, kiedy rozwinęły się i prężnie działają zarówno organizacje grupujące środowiska gospodarcze, jak też organizacje reprezentujące środowisko akademickie, Forum stało się neutralną płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.