Pedagogika

ogłoszenia dla studentów

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu studiów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przyjętego przez Senat uchwałą w dniu 20 kwietnia 2020 roku zarządzam co nastepuje:

§ 1

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku.

Harmonogram zajęć na studiach oraz czas sesji egzaminacyjnych kontrole
do czasu zarządzenia.

Realizacja zajęć dydaktycznych na studiach może rozpocząć się 17 września 2020 roku,
z wyjątkiem semestru pierwszego, dla którego zajęcia planuje się od 3 października 2020 roku.

Zajęcia na studiach stacjonarnych przerwano zaplanowane w terminach zjazdów oraz w piątki. Dopuszcza się możliwość organizacji zajęć w czwartki od 16:00 na wybrane kierunki.

Seminaria dyplomowe mogą być planowane w piątki każdego tygodnia po godzinie 16:00.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w sobotę 3 października 2020 roku.

§ 2

Dziekani daneani są pełne do pełnej realizacji planowanych zajęć dydaktycznych.

Wnionych przypadkach, a zwłaszcza ze względu na treści programowe uzasadnienie kończące się egzaminami w danym semestrze, bądź inne uwarunkowania dydaktyczne lub organizacyjne, Dziekan może na danym kierunku lub specjalnością koniecznych zmian w ustalonej organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1.

 

§ 3

Zarządzenie slajdy w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Rektora - pobierz plik

 

 

 

 

 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.