Pielęgniarstwo

ogłoszenia dla studentów

Informacja dla studentów II stopnia IV sem.

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia IV semestr o profilu praktycznym w EUH-E wprowadza się aneks do regulaminu praktyk zawodowych.

Zmiany dotyczą zasad zwalniania z obowiązku odbywania praktyk zawodowych i dopuszcza się uznanie efektów uczenia przypisanych do praktyki zawodowej zdobytych poza systemem studiów.

Treść zarządzenia Rektora EUH-E wraz z załącznikami oraz ścieżką postępowania znajdują się na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo, w zakładce praktyki zawodowe.

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Anna Tałaj

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.