Pielęgniarstwo

ogłoszenia dla studentów

Egzamin dyplomowy - pielęgniarstwo I stopnia

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Dyrektorzy Naczelni elbląskich szpitali Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Szpitala Miejskiego, kierując się troską o uzyskanie przez tegorocznych absolwentów pielęgniarstwa uprawnień do wykonywania zawodu, biorąc pod uwagę trudny do określenia przebieg epidemii w naszym kraju, proponują przeprowadzenie egzaminu praktycznego po 15 czerwca 2020 roku. Celem zminimalizowania ryzyka epidemiologicznego, organizacja przebiegu egzaminów praktycznych wymaga bardzo dużego uszczegółowienia procedury egzaminacyjnej.

Egzaminy praktyczne na terenie szpitali, przy obecnie panującej epidemii COVID-19, powinny odbyć się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Dyrektorzy w/w placówek zastrzegają sobie prawo zmiany terminu w oparciu o przebieg zdarzeń/zakazów epidemiologicznych w Polsce oraz w obu szpitalach.

Jednocześnie informujemy Państwa, że wstępie termin egzaminu teoretycznego planowany jest na dzień 05 czerwca 2020 roku w formie zdalnej na platformie moodle.

Wszystkie restrykcje wydane przez rząd obowiązują do 24 maja br. O wszelkich nowych zaleceniach i ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Prodziekan WNoZ
dr Anna Tałaj

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.