Pielęgniarstwo

ogłoszenia dla studentów

Teoretyczny egzamin dyplomowy - pielęgniarstwo I stopnia

Szanowni Studenci!

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie organizacji egzaminów zdalnych, w tym zdalnych egzaminów dyplomowych, Państwa teoretyczny egzamin dyplomowy będzie odbywał się, w trybie zdalnym w formie ustnej. tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej (za pomocą skypa). Zarządzenie przewiduje w tym wypadku 10 pytań, na które student odpowiada przed trzyosobową komisją (kontakt zdalny, synchroniczny). Przewidziany czas egzaminu dla jednego studenta 45 minut.

Pytania egzaminacyjne dotyczą takich obszarów, jak:
- nauki w zakresie opieki pielęgniarskiej (w tym podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, badania fizykalne),
- nauki społeczne (zdrowie publiczne, psychologia, etyka i filozofia zawodu pielęgniarskiego),
- nauki w zakresie opieki specjalistycznej (pielęgniarstwa kliniczne).

Jednocześnie przypominam, że zagadnienia kontrolne ułatwiające przygotowanie się do egzaminu teoretycznego znajdują się na stronie EUH-E w zakładce Pielęgniarstwo-Zasady dyplomowania. Egzamin odbędzie się w dniach 04,05 i 06 czerwca, początek o godz. 9.00. W podziale na grupy obowiązuje porządek alfabetyczny. Skład grup zostanie Państwu przedstawiony do dnia 20 maja i zostanie zamieszczony w zakładce Pielęgniarstwo-Ogłoszenia dla studentów.

Zarządzenie przewiduje też możliwość zorganizowania egzaminu w trybie tradycyjnym na wniosek studenta po zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni. Wzór podania do pobrania zostanie zamieszczony w zakładce Pielęgniarstwo-Zasady dyplomowania. Forma egzaminu pozostaje wówczas bez zmian – student odpowiada na 10 pytań przed trzyosobową komisją.

Rozważamy również możliwość przeprowadzenia egzaminu w dniu 05 czerwca w postaci testu (sto pytań) w kilku aulach EUH-E, o ile przepisy na to pozwolą i przynajmniej w pewnym zakresie zostanie przywrócona możliwość prowadzenia zajęć w małych grupach na terenie uczelni. Jednak bardziej prawdopodobna wydaje się nam realizacja pierwszego scenariusza, czyli przeprowadzenie egzaminu w postaci wideokonferencji.
Proszę studentów o szczegółowe zapoznanie się z zarządzeniem (www.euh-e.edu.pl -> uczelnia -> BIP EUH-E).

Szczegółowe wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu egzaminu będziemy zamieszczać w kolejnych komunikatach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Anna Tałaj

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.