Pielęgniarstwo

ogłoszenia dla studentów

Egzamin teoretyczny I stopnia pielęgniarstwo

W związku z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie możliwość realizacji części zajęć na uczelniach od dnia 25 maja, informuję Państwa o aktualnym terminie i formie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - części teoretycznej.

Jednoczasowo w pięciu aulach, z koniecznością zachowania rygoru sanitarnego, egzamin teoretyczny odbędzie się na terenie uczelni, w dniu 05 czerwca (piątek), o godzinie 10:00.

Informuję również, że w dniu 20 maja, w zakładce Pielęgniarstwo – Zasady dyplomowania, zostanie zamieszczona lista osób przystępujących do egzaminu z podziałem na numery sal, do których należy się udać bezpośrednio po wejściu na teren budynku uczelni. W celu szczegółowego omówienia zasad przystąpienia do egzaminu, w tym również zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego bardzo proszę Starostę o kontakt telefoniczny z dziekanatem WNoZ w dniu 20 maja.

Prodziekan WNoZ
dr n. med. Anna Tałaj

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.