Pielęgniarstwo

ogłoszenia dla studentów

Egzamin teoretyczny I stopnia pielęgniarstwo

Jednoczasowo w pięciu aulach, z koniecznością zachowania rygoru sanitarnego, egzamin teoretyczny odbędzie się na terenie uczelni, w dniu 05 czerwca (piątek), o godzinie 10:00.

  1. Listy studentów z numerami sal, w których będzie odbywał się jednoczasowo egzamin, zamieszczone są w zakładce Pielęgniarstwo - Zasady dyplomowania
  2. Nie ma możliwości zamiany sal pomiędzy Studentami
  3. W celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, Studenci piszący egzamin w części B budynku uczelni (sale numer 7, 8, 9) proszeni są o wchodzenie wejściem od strony patio, natomiast Studenci piszący w części A budynku uczelni (sale numer 215 i 314) wchodzą wejściem głównym. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i nie gromadzenie się, a po zakończonym egzaminie o opuszczenie budynku uczelni
  4. Każdy student zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną okazać dowód osobisty. Nie wnosi się żadnych innych przedmiotów, telefon komórkowy powinien być całkowicie wyłączony
  5. Każdy Student ma obowiązek zaopatrzyć się we własnym zakresie w maskę i rękawiczki jednorazowego użytku
  6. Czas trwania egzaminu 90 minut

Prodziekan WNoZ 

dr n. med. Anna Tałaj

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.