Pielęgniarstwo

ogłoszenia dla studentów

Praktyki zawodowe na kierunku pielęgniarstwo

1. Możliwość odbycia praktyk zawodowych uzależniona jest od dostępności i zasad określonych przez poszczególne podmioty lecznicze.
2. Studenci Pielęgniarstwo I i II stopnia – zaliczenie praktyk zgodnie z obowiązującym Regulaminem i zarządzeniem Rektora.

Obowiązujące zasady:
a. Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyk są kompletne wpisy w dzienniczkach
b. Wszystkie dotychczasowe braki należy uzupełnić
c. Niekompletne, nieuzupełnione i nie spięte dzienniczki nie zostaną zaliczone
d. Student winien mieć wydrukowany i trwale spięty dzienniczek dla całego toku studiów
e. Należy zwrócić uwagę na prawidłowość wszelkich koniecznych zapisów (m.in. kwalifikacje opiekunów, podpisy studenta, terminy, godziny, pieczątki itp.), które winny znaleźć się w dzienniczkach.

Zostaje wydłużony termin zaliczania praktyk zawodowych z semestru letniego 2019/2020 do 01.12.2020. Miejsca do odbywania praktyk zawodowych każdy student organizuje we własnym zakresie, w tym również w miejscu zamieszkania, na podstawie skierowania otrzymanego z dziekanatu WNoZ.

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość osobistego zapisywania się na termin odbywania praktyk zawodowych w Sekcji Szkoleń -
(mgr Barbara Kardasz) Szpitala Miejskiego w Elblągu ul. Żeromskiego.

Koordynator praktyk zawodowych kierunku Pielęgniarstwo
Mgr Wioletta Sulich-Świdnicka

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.