Pielęgniarstwo

ogłoszenia dla studentów

Organizacja zajęć Pielęgniastwo I stopnia

 

Studenci Pielęgniarstwo I stopnia ze względu na prawidłową organizację zajęć o profilu praktycznym (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) i wymogami pobierania badań w kierunku COVID-19 informujemy, że w pierwszej kolejności należy odbyć zajęcia praktyczne planowane przez uczelnię do odbycia w grupach, a następnie student w trybie indywidualnym umawia się z wybraną placówką medyczną w celu odbycia praktyk zawodowych, na zasadach wskazanych przez daną placówkę.

Dr Anna Tałaj
Prodziekan WNoZ

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.