Pielęgniarstwo

praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Studia I stopnia

Grupa G2d

 • skierowanie na praktyki zawodowe - Podstawowa opieka zdrowotna - pobierz plik

Grupa G4d

 • skierowanie na praktyki zawodowe - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - pobierz plik
 • skierowanie na praktyki zawodowe - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - pobierz plik
 • skierowanie na praktyki zawodowe - Podstawowa opieka - pobierz plik

Grupa G6d

 • skierowanie na praktyki zawodowe - Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - pobierz plik
 • skierowanie na praktyki zawodowe - Opieka paliatywna - pobierz plik
 • skierowanie na praktyki zawodowe - Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne - pobierz plik
 • skierowanie na praktyki zawodowe - Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - pobierz plik

Studia II stopnia – U2d

 • skierowanie na praktyki zawodowe zarządzanie w pielęgniarstwie - pobierz plik
 • skierowanie na praktyki zawodowe pracownia endoskopowa - pobierz plik

Ścieżka postępowania dotycząca uznania praktyk zawodowych dla studentów II stopnia IV semestr kierunek pielęgniarstwo.

 • pobrany i wypełniony druk podania o uznanie praktyk zawodowych wraz z wymaganymi załącznikami
 • wypełnione i potwierdzone przez dyrektora/kierownika zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe

Wypełnione w/w dokumenty należy dołączyć do dzienniczka praktyk zawodowych i przesłać (pocztą tradycyjną) na adres dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu lub dostarczyć osobiście do skrzynki znajdującej się przed dziekanatem.

Koordynator praktyk zawodowych dokona analizy zgodności przedłożonych dokumentów i wyda stosowną decyzję o uznaniu lub odrzuceniu wniosku oraz dokona wpisu zatwierdzającego uznanie praktyk zawodowych.


 • zasady badań sanitarno-epidemiologicznych - pobierz plik
 • wymagania szpitalne - pobierz plik
 • wykaz placówek medycznych, z którymi uczelnia podpisała porozumienia ws. odbywania praktyk zawodowych studentów WNoZ - pobierz plik
 • program praktyk zawodowych obowiązuje od 01.10.2019 - pobierz plik
 • organizacja i zakres praktyk zawodowych studia I stopnia obowiązuje od 1.10.2019 - pobierz plik
 • program praktyk zawodowych obowiązuje do 30.09.2019 - pobierz plik
 • organizacja i zakres praktyk zawodowych studia II stopnia obowiązuje do 30.09.2019 - pobierz plik
 • dziennik praktyk pielęgniarstwo I stopnia obowiązuje od 1.10.2019 - pobierz plik
 • dziennik praktyk pielęgniarstwo I stopnia wypełniony - pobierz plik
 • dziennik praktyk pielęgniarstwo II stopnia obowiązuje od 1.10.2019 - pobierz plik
 • dziennik praktyk pielęgniarstwo II stopnia wypełniony - pobierz plik
 • oświadczenie studenta - pobierz plik
 • zaświadczenie lekarskie odnośnie możliwości przystąpienia do egzaminu praktycznego - pobierz plik

studia I stopnia

Facebook

Newsletter

I agree with the Warunki korzystania and the Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.