Administracja

praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Zmiany w regulaminie praktyk zawodowych z dnia 7.05.2020r.


administracja I stopnia - nabór 2019/2020

 • regulamin praktyk - nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • uchwała senatu - efekty uczenia - nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zaświadczenie NNW i OC - pobierz plik
 • zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 2 Umowa o organizację obowiązkowej praktyki nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 3 Dziennik praktyk zawodowych IV sem. nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 4 Dziennik praktyk zawodowych V sem. nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 6 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 7 Wniosek o potwierdzenie efektów nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 8 Arkusz hospitacji praktyki nabór 2019/2020 - pobierz plik

administracja I stopnia - z wyłączeniem naboru 2019/2020

 • uchwała Rady Wydziału w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych - pobierz plik
 • zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i zakresu praktyk - pobierz plik
 • zał. 2 Dziennik praktyki kierunkowej - pobierz plik
 • zał. 3 Dziennik praktyki specjalnościowej - pobierz plik
 • zał. 6 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach - pobierz plik
 • zał. 7 Wniosek studenta o zwolnienie z praktyki - pobierz plik
 • zał. 8 Dziennik czynności zawodowych odpowiadających zakresowi praktyki kierunkowej - pobierz plik
 • zał. 9 Dziennik czynności zawodowych odpowiadających zakresowi praktyki specjalnościowej - pobierz plik
 • zał. 13 Instrukcja odbywania praktyki kierunkowej - pobierz plik
 • zał. 14 Instrukcja odbywania praktyki specjalnościowej - pobierz plik
 • umowa o praktykę - pobierz plik
 • zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia - pobierz plik
 • informacje dla studentów - pobierz plik

administracja studia II stopnia - nabór 2019/2020

 • regulamin praktyk - nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • uchwała senatu - efekty uczenia - nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zaświadczenie NNW i OC - pobierz plik
 • zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 2 Umowa o organizację obowiązkowej praktyki nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 5 Dziennik praktyk zawodowych III sem. nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 6 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 7 Wniosek o potwierdzenie efektów nabór 2019/2020 - pobierz plik
 • zał. 8 Arkusz hospitacji praktyki nabór 2019/2020 - pobierz plik

administracja studia II stopnia - z wyłączeniem naboru 2019/2020

 • informacja dla studenta administracja - pobierz plik
 • uchwała Senatu w sprawie warunków zwalniania z praktyk - pobierz plik
 • uchwała Rady Wydziału w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych - pobierz plik
 • zał. 1 Zatwierdzenie miejsca i zakresu praktyk - pobierz plik
 • zał. 4 Dziennik praktyki kierunkowej - pobierz plik
 • zał. 5 Dziennik praktyki specjalnościowej - pobierz plik
 • zał. 6 Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach - pobierz plik
 • zał. 7 Wniosek studenta o zwolnienie z praktyki - pobierz plik
 • zał. 10 Dziennik wykonywanych czynności zawodowych II stopnia (praktyka kierunkowa) - pobierz plik
 • zał. 11 Dziennik wykonywanych czynności zawodowych II stopnia (praktyka specjalnościowa) - pobierz plik
 • zał. 15 Instrukcja odbywania praktyki kierunkowej - pobierz plik
 • zał. 16 Instrukcja odbywania praktyki specjalnościowej - pobierz plik
 • umowa o praktykę - pobierz plik
 • zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

 • dummy55 239 38 02

 • dummy512 543 463

 • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.