władze i kadra

wydział administracji i nauk społecznych

Dlaczego warto studiować na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych?

P.O. DZIEKANA DR PIOTR KULIKOWSKI

DSC 0214 m3

Absolwent oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Zainteresowania naukowe i badawcze to przede wszystkim dynamika i charakterystyka procesów patologicznych wśród współczesnej młodzieży, czynniki i determinanty zachowań niedostosowanych społecznie, uwarunkowania społeczne i charakterologiczne procesów niedostosowania społecznego i wykolejenia społecznego wśród młodzieży, rodzaj i charakterystyka zachowań ryzykownych, dewiacyjnych i patologicznych wśród młodzieży oraz szeroko rozumiany instytucjonalny wymiar opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Autor artykułów i publikacji dotyczących głównie problematyki niedostosowania i wykolejenia społecznego nieletnich dziewcząt oraz wszelkich form zachowań negatywnych. W swoim dorobku posiada referaty wygłaszane na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi i młodzież wykonując zawód na stanowisku starszego wychowawcy w Domu dla Dzieci „w Parku” przy Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Swoje doświadczenie praktyczne wykorzystuje w prowadzonej działalności dydaktycznej w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia (EUH-E), założyciel i opiekun Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku.

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

 DSC 0105 M

 

    dr Anna Skuzińska

    kierownik kierunku psychologia 

    e - mail: a.skuzinska@euh-e.edu.pl

 

 DSC 0213 m3

 

    dr Elżbieta Majchrzak - Kłokocka

    koordynator kierunku zarządzanie 

DSC 0209 1

    dr Miłosz Jan Kaczyński

    koordynator kierunku administracja

    koordynator kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

   

KADRA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora:

prof. dr hab. Krzysztof Luks
prof. dr hab. Mieczysław Plopa
prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak,


Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:

dr hab Mieczysław Ciosek
dr hab. Lucyna Hurło, profesor nadzwyczajny
dr hab. Krzysztof Kalka, profesor nadzwyczajny
dr hab. Zbigniew Korsak, profesor nadzwyczajny
dr hab. Mariola Grzybowska - Brzezińska

Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora:

dr Grażyna Chrostek-Żugaj
dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. EUH-E
dr Paweł Galiński
dr Włodzimierz Gawrylczyk
dr Maria Teresa Gładyszewska
dr Teresa Jaworska
dr Miłosz Kaczyński
dr Piotr Kulikowski, p.o. dziekana wydziału
dr Magdalena Kiełbasiewicz
dr Hubert Kołodziejski
dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
dr Joanna Nowak
dr Izabela Seredocha, prorektor ds. kształcenia
dr Anna Skuzińska
dr Wiesław Śniecikowski
dr Sylwester Zagulski
dr Jarosław Zawrot
dr Maciej Bogusławski
dr Andrzej Hurło
dr Ryszard Makarowski, prof. EUH-E
dr Hanna Mierzejewska
dr Magdalena Spryszyńska
dr Wojciech Błaszkowski

Nauczyciele akademiccy z tytułem zawodowym magistra:

mgr Małgorzata Kaczmar
mgr Anna Badaszek
mgr Grażyna Janowicz
mgr Magdalena Marta Kuligowska
mgr Agnieszka Łuńska
mgr Paweł Iwankowski
mgr Katarzyna Anna Iwanowska
mgr Dominik Kamiński
mgr Karolina Lasota - Mincewicz
mgr Robert Malentowicz

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.