Pielęgniarstwo

ogłoszenia dla studentów

04.02.2021 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku

Serdecznie zapraszam do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Choroby rzadkie w XXI wieku", która odbędzie się 19 lutego 2021 roku w formie stacjonarnej oraz zdalnej.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

  • Dr n. med. Wojciech Placha – Zakład Chemii Fizjologicznej, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński; Dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn – Katedra Hematologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Tytuł wystąpienia: Diagnostyka i leczenie amyloidozy w XXI wieku

  • Dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tytuł wystąpienia: Choroby rzadkie – współczesne wyzwania

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinach diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi zmagającymi się z chorobami rzadkimi. Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję do przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego. Ponadto, będzie możliwość zgłoszenia publikacji do monografii naukowej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji specjalistów nauk medycznych, lekarzy, fizjoterapeutów, farmaceutów, genetyków, biologów molekularnych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów biomedycznych, enzymologów, ale także technologów, prawników, psychologów, pedagogów oraz specjalistów z dziedziny zdrowia publicznego.

Wystąpienia uczestników podzielone zostaną według następujących sekcji tematycznych:

– epidemiologia i diagnostyka

– terapia (farmakologiczna, rehabilitacyjna, alternatywna i inne)

– opieka długofalowa nad chorymi i ich portret psychologiczny

– aspekty prawne, bioetyczne i rola zdrowia publicznego

Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Ostatnia tura rejestracji trwa do 4 lutego 2021 r.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.konferencja-chorobyrzadkie.pl/ (zakładka: REJESTRACJA).

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.