Położnictwo

praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

WYTYCZNE KOORDYNATORA PRAKTYK ZAWODOWYCH - pobierz plik


Od roku akademickiego 2021/2022 zaliczenia praktyk dla studentów kierunku pielęgniarstwa i położnictwa będą odbywały się na poniższych zasadach:

  1. Zaliczenia odbywają się na koniec każdego semestru, tj. semestr zimowy do 28 lutego, semestr letni do 30 września.
  2. Terminy zaliczeń dla poszczególnych kierunków, roczników lub grup (w zależności od ich liczebności) podaje Koordynator Praktyk. Terminy te są podane studentom z kilkudniowym wyprzedzeniem w komunikacie na stronie uczelni.
  3. Studenci zgłaszają się osobiście z kompletnym i właściwie wypełnionym dzienniczkiem na zaliczenie praktyk we wskazanym terminie. Dopuszcza się odstępstwo dotyczące osobistego przybycia tj. student na własną odpowiedzialność może powierzyć innej, wskazanej przez siebie osobie przybycie z dzienniczkiem do zaliczenia. Student / wskazana osoba po zaliczeniu zabiera dzienniczek z powrotem.
  4. Student nie może samowolnie pozostawić dzienniczka przed ani po zaliczeniu na Uczelni. Dopuszcza się nieprzewidziane indywidualne przypadki wyłącznie za zgodą Koordynatora Praktyk we wskazanym przez niego miejscu i czasie.
  5. Pozostałe szczegółowe zasady zaliczeń praktyk zawarte są w zakładce Praktyki zawodowe.

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zaliczenia odbywają się w reżimie sanitarnym (dystans 1,5 m pomiędzy osobami, maseczka zakrywająca usta i nos oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na salę, czas kontaktu max.15min.). W sytuacji zgłoszenia się jednocześnie ponad 10 osób zaleca się oczekiwanie na wolnej przestrzeni.


Dzienniczek praktyk zawodowych ( pierwsza strona) - pobierz plik

Praktyka Podstawowa opieka zdrowotna - pobierz plik

 

Dzienniczek zajęć praktycznych (pierwsza strona) - pobierz plik

Kryterium do dzienniczka - pobierz plik

Karta zajęć praktycznych studenta kierunku położnictwo - pobierz plik


 studia pomostowe

  • dzienniczek praktyk zawodowych pomostowe położnictwo - pobierz plik
  • dzienniczek zajęć praktycznych pomostowych położnictwo - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.