władze i kadra

wydział nauk o zdrowiu

DZIEKAN PROF. DR HAB. N. MED. MAREK GRZYBIAK

DSC 0204 m2

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Po studiach rozpoczął pracę w macierzystej uczelni w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, gdzie przeszedł kolejne etapy rozwoju naukowego osiągając tytuł profesora nauk medycznych. Równolegle będąc lekarzem neurologiem pracował w Klinice Neurologii Dorosłych. Główne zainteresowania naukowe to: anatomia kliniczna układu naczyniowego, głównie serca, anatomia porównawcza układu naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych gatunków naczelnych, anatomia w sztuce.

Przez wiele lat prowadził wykłady z zakresu anatomii prawidłowej, klinicznej i antropologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od prawie 40 lat jest związany także z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami wydziałów malarstwa i rzeźby. W latach 1991-2017 był kierownikiem Zakładu Anatomii Klinicznej.

Jest promotorem 24 zakończonych rozpraw doktorskich, opiekunem 3 ukończonych przewodów habilitacyjnych oraz autorem recenzji wielu rozpraw habilitacyjnych i doktorskich oraz wniosków dotyczących nadania tytułu profesora. Jest autorem i współautorem 390 prac oraz wydrukowanych streszczeń zjazdowych w tym 20 pozycji podręcznikowych.

We władzach uczelni pełnił funkcje prodziekana i prorektora. W latach 2006-2018 był Redaktorem Naczelnym rocznika Annales Academiae Medicae Gedanensis, a od 2004 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego Folia Morphologica. W swojej działalności poza uczelnią był min. członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Rady Wyższego Szkolnictwa Medycznego, Zespołu Organizacyjnego Komitetu Edukacji Podyplomowej, Sekcji Uczelni Medycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

Oznaczony min. in. Złotym Krzyżem Zasługi 2003, Medalem Edukacji Narodowej 2003 Medalem im. Aleša Hrydlička przyznanym przez Czeskie Towarzystwo Antropologiczne 2009.

Zainteresowania: nauki biologiczne, sztuka.

PRODZIEKAN DR N. MED. ANNA TAŁAJ

DSC 0212 m3

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku Wydziału Lekarskiego Oddziału Pielęgniarstwa oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej Uniwersytet Gdański Wydział – Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1989 roku pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Szanowni Studenci WNoZ, jestem do Waszej dyspozycji. Proszę o kontakt e-mail: atalaj@euh-e.edu.pl oraz na uczelni, pokój 119 po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mail.

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

 

 

 

DSC 0215 1

 

 

   mgr Barbara Głowacka 

    koordynator kierunku pielęgniarstwo

    koordynator kierunku połoznictwo

    pełnomocnik rektora ds. centrum dydaktyki
    i symulacji medycznej 

    e - mail: b.glowacka@euh-e.edu.pl

 

DSC 0256 1

    mgr Katarzyna Rychcik

    koordynator kierunku ratownictwo medyczne 

    e - mail: katarzyna_rychcik@interia.pl


DSC 0218 1

     mgr Michał Lach

    koordynator kierunku fizjoterapia

    e - mail: mlach@euh-e.edu.pl 

 

 

 

KADRA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora:

prof. dr hab. Witold Juzwa
prof. dr hab. Marek Grzybiak, dziekan wydziału
prof. dr hab. Mieczysław Plopa


Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:

dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. EUH-E
dr hab. Ewa Koc-Żórawska
dr hab. Adam Kosiński


Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora:

dr Elżbieta Bernaciak
dr Andrzej Czerniewski
dr Magdalena Lemska
dr Grzegorz Mańko
dr Jolanta Meller
dr n. med. Marzena Zarzeczna - Baran
dr Rafał Pluszyński
dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
dr Marcin Żórawski
dr Anna Tałaj, prodziekan wydziału
dr Katarzyna Ziejka
dr Katarzyna Szewczyńska - Mulcan
dr Przemysław Wołoszyn
Lek. Krystyna Karaś


Nauczyciele akademiccy z tytułem zawodowym magistra:

mgr Danuta Firlej
mgr Mariola Bendyk
mgr Edyta Anna Heinz
mgr Jacek Klucznik
mgr Barbara Głowacka - koordynator kierunku pielęgniarstwo oraz Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
mgr Helena Dziekańska
mgr Krystyna Jaskułowska - Budzyńska
mgr Dominik Kamiński
mgr Irena Kąkol
mgr Michał Lach - koordynator kierunku fizjoterapia
mgr Marzena Miecznikowska
mgr Katarzyna Rychcik - koordynator kierunku ratownictwo medyczne

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

  • dummy55 239 38 02

  • dummy512 543 463

  • dummy rektorat@euh-e.edu.pl

© Copyright EUH-E 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.